Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuMục lục các băng nhạc
 

  

 

NOTES:

Đĩa nhựa của hăng Sóng Nhạc phát hành.

 
 

THÔNG TIN PHỤ TRỘI:

  • Trung tâm: Sóng Nhạc
  • Ngày phát hành:
  • Sound by: Không biết
 
Sóng Nhạc (đĩa nhựa): 847/2132
Rating:  

Tựa đề:Tác giả:Ca sĩ:
Biết Đến Bao Giờ  
Chất lượng:
Lam PhươngMinh Hiếu
Chỉ Một Lời Thôi  
Chất lượng:
Khuyết danhKhuyết Danh
Thiệp Hồng Anh Viết Tên Em  
Chất lượng:
Song Ngọc - Hoài LinhPhương Dung
Ai Nói Yêu Em Đêm Nay  
Chất lượng:
Y VânNhật Trường