Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuMục lục các băng nhạc
 

  

 

NOTES:

Đĩa nhạc nhựa của hăng Sóng Nhạc.

 
 

THÔNG TIN PHỤ TRỘI:

  • Trung tâm: Sóng Nhạc
  • Ngày phát hành:
  • Sound by: Không biết
 
Sóng Nhạc (đĩa nhựa): 839/2124
Rating:  

Tựa đề:Tác giả:Ca sĩ:
Tiếng Buồn Nam Giao  
Chất lượng:
Khuyết danhKhuyết Danh
Quán Chiều Năm Cũ  
Chất lượng:
Lâm Hoài ThanhPhương Mai
Vĩnh Biệt Tha La  
Chất lượng:
Khuyết danhThanh Thúy
Cung Điện Buồn  
Chất lượng:
Lê Trọng NguyễnAnh Ngọc