Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuMục lục các băng nhạc
 

  

 

NOTES:

Đĩa nhạc nhựa của trung tâm Sóng Nhạc.

 
 

THÔNG TIN PHỤ TRỘI:

  • Trung tâm: Sóng Nhạc
  • Ngày phát hành:
  • Sound by: Không biết
 
Sóng Nhạc (đĩa nhựa): 790/2115
Rating:  

Tựa đề:Tác giả:Ca sĩ:
Nếu Có Nhớ Đến  
Chất lượng:
Khánh BăngMary Linh
T́nh Mơ  
Chất lượng:
Khánh BăngPhương Tâm
T́nh Đầu Dang Dở (2)  
Chất lượng:
Khánh BăngThanh Thúy
Đêm Cô Đơn  
Chất lượng:
Khánh BăngHùng Cường