Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuDanh sch nhạc sĩList Nhạc (theo Nhạc sĩ)
   Nhạc sĩ được yêu thích:  
   Ca sĩ được ái mộ:  
 
 
TIN MỚI !!  

Hiện có một số phim ảnh về nhạc vàng trước 1975 đang được lưu trữ trên YouTube . Xin bấm vào đ để xem.
 

 

 

 


 
Tn nhạc sĩ:
Đng Phương Tử
Tn thật: Nguyễn Văn Đng
More info: Ti liệu về nhạc sĩ ny

  

1 record(s) found!
Bản  nhạc Trong băng nhạc:Tn ca sĩ:
7 Cu Vọng Cổ Chc Tết  
Chất lượng:
Sơn Ca 2: Xun 72 - Xun Hạnh Phc, Xun Nhớ Nhau 
Được yu thch:
Ngọc Giu