Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuDanh sch nhạc sĩList Nhạc (theo Nhạc sĩ)
   Nhạc sĩ được yêu thích:  
   Ca sĩ được ái mộ:  
 
 
TIN MỚI !!  

Hiện có một số phim ảnh về nhạc vàng trước 1975 đang được lưu trữ trên YouTube . Xin bấm vào đ để xem.
 

 

 

 


 
Tn nhạc sĩ:
Vũ Chương
Tn thật: Khng c
More info: Ti liệu về nhạc sĩ ny

  

13 record(s) found!
Bản  nhạc Trong băng nhạc:Tn ca sĩ:
Đnh Nn Thương Đau  
Chất lượng:
Sng Nhạc (đĩa nhựa): 1090/2258 
Được yu thch:
Ging Thu
Đm Gọi Người Yu  
Chất lượng:
Sng Nhạc (đĩa nhựa): 1104/2272 
Được yu thch:
Chế Linh - Ngọc Tuyền
Đm Gọi Người Yu  
Chất lượng:
Sng Nhạc 5: L Ngựa  
Được yu thch:
Chế Linh - Ngọc Tuyền
Lần Đầu Cũng L Lần Cuối  
Chất lượng:
Shotguns 8 (Alt.): Những Bi Ca Thương Đau 
Được yu thch:
Thi Chu
Lần Đầu Cũng L Lần Cuối  
Chất lượng:
Sng Nhạc (đĩa nhựa): 1104/2272 
Được yu thch:
Hng Cường - Bạch Tuyết
Lần Đầu Cũng L Lần Cuối  
Chất lượng:
Shotguns 26: Tiếng ht Elvis Phương 
Được yu thch:
Elvis Phương
Lần Đầu Cũng L Lần Cuối  
Chất lượng:
Shotguns: Băng Vng 1972 
Được yu thch:
Thi Chu
Lần Đầu Cũng L Lần Cuối  
Chất lượng:
Shotguns 23: Khiu Vũ Con Đường Mới 2 
Được yu thch:
Elvis Phương
Lần Đầu Cũng L Lần Cuối  
Chất lượng:
Chế Linh: Tnh Bơ Vơ 
Được yu thch:
Chế Linh
Lnh D Ln Điểm  
Chất lượng:
Sng Nhạc 3: Cưới Em 
Được yu thch:
Hng Cường - Mai Lệ Huyền
Lnh D Ln Điểm  
Chất lượng:
Sng Nhạc (đĩa nhựa): 1079/2247 
Được yu thch:
Hng Cường - Mai Lệ Huyền
Si Gn Thứ Bảy  
Chất lượng:
Sng Nhạc (đĩa nhựa): 1009/2177 
Được yu thch:
Đức Minh
Si Gn Thứ Bảy  
Chất lượng:
Thương Ca 6: Băng Nhạc Thương Ca 
Được yu thch:
Trc Mai