Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuDanh sch nhạc sĩList Nhạc (theo Nhạc sĩ)
   Nhạc sĩ được yêu thích:  
   Ca sĩ được ái mộ:  
 
 
TIN MỚI !!  

Hiện có một số phim ảnh về nhạc vàng trước 1975 đang được lưu trữ trên YouTube . Xin bấm vào đ để xem.
 

 

 

 


 
Tn nhạc sĩ:
Lưu Bch Thụ
Tn thật: Lưu Bch Thụ
More info: Ti liệu về nhạc sĩ ny

  

5 record(s) found!
Bản  nhạc Trong băng nhạc:Tn ca sĩ:
Con Thuyền Xa Bến  
Chất lượng:
Phạm Mạnh Cương 10: Những Bi Ca Gi Từ 
Được yu thch:
Duy Trc
Con Thuyền Xa Bến  
Chất lượng:
Họa Mi 7: Tnh Ca Nguyễn Đnh Ton 2 
Được yu thch:
Khnh Ly
Con Thuyền Xa Bến  
Chất lượng:
Diễm Ca 3: Băng Nhạc Diễm Ca 
Được yu thch:
Lệ Thu
Con Thuyền Xa Bến  
Chất lượng:
My Hồng 9: Băng Nhạc My Hồng 
Được yu thch:
Khnh Ly
Con Thuyền Xa Bến  
Chất lượng:
Duy Trc: Tiếng Ht Duy Trc 
Được yu thch:
Duy Trc