Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuDanh sch nhạc sĩList Nhạc (theo Nhạc sĩ)
   Nhạc sĩ được yêu thích:  
   Ca sĩ được ái mộ:  
 
 
TIN MỚI !!  

Hiện có một số phim ảnh về nhạc vàng trước 1975 đang được lưu trữ trên YouTube . Xin bấm vào đ để xem.
 

 

 

 


 
Tn nhạc sĩ:
Trần Trịnh
Tn thật: Trần Trịnh
More info: Ti liệu về nhạc sĩ ny

  

13 record(s) found!
Bản  nhạc Trong băng nhạc:Tn ca sĩ:
Chuyện Hai Con Su v Một Chiếc L Chết  
Chất lượng:
Shotguns 28: Kỷ Niệm Sầu 
Được yu thch:
Connie Kim
Hai Sắc Hoa Ti Gn (3)  
Chất lượng:
Thanh Thy 14: Băng Nhạc Thanh Thy 
Được yu thch:
Thanh Thy
Lệ Đ  
Chất lượng:
Sơn Ca 8: Tiếng ht Sơn Ca 
Được yu thch:
Sơn Ca
Lệ Đ  
Chất lượng:
Phạm Mạnh Cương 4: Nhạc V Thơ 
Được yu thch:
Lệ Thu
Lệ Đ  
Chất lượng:
Việt Nam (đĩa nhựa): M 3567-68 
Được yu thch:
Nhật Trường
Lệ Đ  
Chất lượng:
Jo Marcel 4: Nhạc Thời Trang 
Được yu thch:
Lệ Thu
L Thư Kỷ Niệm  
Chất lượng:
Sng Nhạc (đĩa nhựa): Thanh Vũ: 4 Nhạc Phẩm 
Được yu thch:
Thanh Vũ
Muốn Qun  
Chất lượng:
Thanh Tuyền 2: Rừng L Thấp 
Được yu thch:
Thanh Tuyền
Những Nụ Gai Mn  
Chất lượng:
Phạm Mạnh Cương 16: Mu Tm v Tnh Yu 
Được yu thch:
ban Bốn Phương
Ru Mờ Dấu Xưa  
Chất lượng:
Shotguns 16: Thất Tnh Ca 
Được yu thch:
Uyn Phương
Tiếng Ht Nửa Vời  
Chất lượng:
Nhật Trường 12: Tnh Yu V Nước Mắt 
Được yu thch:
Nhật Trường
Tiếng Ht Nửa Vời  
Chất lượng:
Thanh Thy 20: Băng Nhạc Thanh Thy 
Được yu thch:
Lệ Thu
Vũng Tối Đầy  
Chất lượng:
My Hồng 12: Băng Nhạc My Hồng 
Được yu thch:
Sĩ Ph