Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuDanh sch nhạc sĩList Nhạc (theo Nhạc sĩ)
   Nhạc sĩ được yêu thích:  
   Ca sĩ được ái mộ:  
 
 
TIN MỚI !!  

Hiện có một số phim ảnh về nhạc vàng trước 1975 đang được lưu trữ trên YouTube . Xin bấm vào đ để xem.
 

 

 

 


 
Tn nhạc sĩ:
L Bnh
Tn thật: L Bnh
More info: Ti liệu về nhạc sĩ ny

  

7 record(s) found!
Bản  nhạc Trong băng nhạc:Tn ca sĩ:
Đường Ln Sơn Cước  
Chất lượng:
Tiếng Tơ Đồng: 16 Bi Ca Tiền Chiến 
Được yu thch:
Thanh Lan
Đường Ln Sơn Cước  
Chất lượng:
Thanh Lan: 18 Tnh Khc Mun Đời 
Được yu thch:
Thanh Lan
Đường Ln Sơn Cước  
Chất lượng:
Trường Sơn 6: Qu Hương v Tuổi Loạn 
Được yu thch:
Thanh Lan
An Ph Đng  
Chất lượng:
Nh Ca 1: Nt Đậm Tnh Yu 
Được yu thch:
Khnh Ly
Sầu Gieo Cung On  
Chất lượng:
Trường Hải 7: Băng Nhạc Trường Hải 
Được yu thch:
Giao Linh
Sầu Gieo Cung On  
Chất lượng:
Sơn Ca 6: Tiếng ht Giao Linh 
Được yu thch:
Giao Linh
Sầu Gieo Cung On  
Chất lượng:
Shotguns 20: Tứ Qu 
Được yu thch:
Thanh Thy