Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuDanh sch nhạc sĩList Nhạc (theo Nhạc sĩ)
   Nhạc sĩ được yêu thích:  
   Ca sĩ được ái mộ:  
 
 
TIN MỚI !!  

Hiện có một số phim ảnh về nhạc vàng trước 1975 đang được lưu trữ trên YouTube . Xin bấm vào đ để xem.
 

 

 

 


 
Tn nhạc sĩ:
L Hong Long
Tn thật: L Hong Long
More info: Ti liệu về nhạc sĩ ny

  

7 record(s) found!
Bản  nhạc Trong băng nhạc:Tn ca sĩ:
Gợi Giấc Mơ Xưa  
Chất lượng:
Thanh Thy 25: Tiếng ht Thanh Thy 
Được yu thch:
Thanh Thy
Gợi Giấc Mơ Xưa  
Chất lượng:
Việt Nam (đĩa nhựa): M 3337-38 
Được yu thch:
Lệ Thanh
Gợi Giấc Mơ Xưa  
Chất lượng:
Anh Khoa: Chương Trnh Nhạc Tuyển 
Được yu thch:
Anh Khoa
Gợi Giấc Mơ Xưa  
Chất lượng:
Trường Sơn: Nhạc Tuyển Trường Sơn số 1 
Được yu thch:
Anh Khoa
Gợi Giấc Mơ Xưa  
Chất lượng:
Sơn Ca 9: Lệ Thu v Những Tnh Khc Tiền Chiến 
Được yu thch:
Lệ Thu
Gợi Giấc Mơ Xưa  
Chất lượng:
Trường Sơn 5: Tnh Trong Khi Lửa 
Được yu thch:
Anh Khoa
Gợi Giấc Mơ Xưa  
Chất lượng:
Jo Marcel 26: Băng Nhạc Jo Marcel 
Được yu thch:
Khnh Ly