Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuDanh sch nhạc sĩList Nhạc (theo Nhạc sĩ)
   Nhạc sĩ được yêu thích:  
   Ca sĩ được ái mộ:  
 
 
TIN MỚI !!  

Hiện có một số phim ảnh về nhạc vàng trước 1975 đang được lưu trữ trên YouTube . Xin bấm vào đ để xem.
 

 

 

 


 
Tn nhạc sĩ:
Nhị H
Tn thật: L Quang Mại
More info: Ti liệu về nhạc sĩ ny

  

4 record(s) found!
Bản  nhạc Trong băng nhạc:Tn ca sĩ:
Mẹ Ti  
Chất lượng:
Thương Ca 8: Băng Nhạc Thương Ca 
Được yu thch:
Hong Oanh
Mẹ Ti  
Chất lượng:
Phạm Mạnh Cương 19: Qu Hương v Lng Mẹ 
Được yu thch:
Lệ Thu
Mẹ Ti  
Chất lượng:
Hong Oanh 3: Chuyến Đ Vỹ Tuyến 
Được yu thch:
Hong Oanh
Trở Về Thn Cũ  
Chất lượng:
Trường Sơn 1: Ht Giữa Qu Hương 
Được yu thch:
Mỹ Thể