Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuDanh sch nhạc sĩList Nhạc (theo Nhạc sĩ)
   Nhạc sĩ được yêu thích:  
   Ca sĩ được ái mộ:  
 
 
TIN MỚI !!  

Hiện có một số phim ảnh về nhạc vàng trước 1975 đang được lưu trữ trên YouTube . Xin bấm vào đ để xem.
 

 

 

 


 
Tn nhạc sĩ:
Bi Cng Thuấn
Tn thật: Bi Cng Thuấn
More info: Ti liệu về nhạc sĩ ny

  

4 record(s) found!
Bản  nhạc Trong băng nhạc:Tn ca sĩ:
Đến Với Qu Hương Ti  
Chất lượng:
Đồng Dao: Bng Mt Việt Nam 
Được yu thch:
Sơn Ca
Đến Với Qu Hương Ti  
Chất lượng:
Du Ca 1: Đại hội Du Ca Saigon 1972 
Được yu thch:
Hợp ca
Mi Mi Bn Nhau  
Chất lượng:
Du Ca 1: Đại hội Du Ca Saigon 1972 
Được yu thch:
Hợp ca
Tnh Ca Qu Hương (2)  
Chất lượng:
Du Ca 1: Đại hội Du Ca Saigon 1972 
Được yu thch:
Khuyết Danh