Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuDanh sch nhạc sĩList Nhạc (theo Nhạc sĩ)
   Nhạc sĩ được yêu thích:  
   Ca sĩ được ái mộ:  
 
 
TIN MỚI !!  

Hiện có một số phim ảnh về nhạc vàng trước 1975 đang được lưu trữ trên YouTube . Xin bấm vào đ để xem.
 

 

 

 


 
Tn nhạc sĩ:
Triết Giang
Tn thật: Trần Văn Pht
More info: Ti liệu về nhạc sĩ ny

  

7 record(s) found!
Bản  nhạc Trong băng nhạc:Tn ca sĩ:
Đm Trăng Miền Thơ Ấu  
Chất lượng:
Continental (46): C-167-967 
Được yu thch:
Giao Linh
Bo Biển  
Chất lượng:
Continental (46): C-167-967 
Được yu thch:
Hong Oanh
Hi Lộc Đầu Năm  
Chất lượng:
Sơn Ca 2: Xun 72 - Xun Hạnh Phc, Xun Nhớ Nhau 
Được yu thch:
Thanh Tuyền
Hoa Tm Bằng Lăng  
Chất lượng:
Dư m (đĩa nhựa): Hoa Tm Bằng Lăng 
Được yu thch:
Giao Linh
Mu Hoa Sắc Mu  
Chất lượng:
Continental (44): C-167-667 
Được yu thch:
Thanh Tuyền
Người Mang Mộng Ước  
Chất lượng:
Continental (46): C-167-967 
Được yu thch:
Thanh Vũ
Niềm Suy Tư  
Chất lượng:
Sng Nhạc (đĩa nhựa): 994/2162 
Được yu thch:
Kim Loan