Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuDanh sch nhạc sĩList Nhạc (theo Nhạc sĩ)
   Nhạc sĩ được yêu thích:  
   Ca sĩ được ái mộ:  
 
 
TIN MỚI !!  

Hiện có một số phim ảnh về nhạc vàng trước 1975 đang được lưu trữ trên YouTube . Xin bấm vào đ để xem.
 

 

 

 


 
Tn nhạc sĩ:
Anh Sơn - Kim Phụng
Tn thật: Khng c
More info: Ti liệu về nhạc sĩ ny

  

3 record(s) found!
Bản  nhạc Trong băng nhạc:Tn ca sĩ:
Khi Người Yu Ci Mặt  
Chất lượng:
Việt Nam (đĩa nhựa): M 3645-46 
Được yu thch:
Lệ Thu
Khi Người Yu Ci Mặt  
Chất lượng:
Nghệ Thuật 4: Những Chuyện Tnh Khng Suy Tư 
Được yu thch:
Trc Mai
Sau Lưng Người Tnh  
Chất lượng:
Tnh Ca Qu Hương 1: Đỉnh Sầu Tương Tư 
Được yu thch:
Julie Quang