Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuDanh sch nhạc sĩList Nhạc (theo Nhạc sĩ)
   Nhạc sĩ được yêu thích:  
   Ca sĩ được ái mộ:  
 
 
TIN MỚI !!  

Hiện có một số phim ảnh về nhạc vàng trước 1975 đang được lưu trữ trên YouTube . Xin bấm vào đ để xem.
 

 

 

 


 
Tn nhạc sĩ:
Tử Phc
Tn thật: Nguyễn Văn Kim
More info: Ti liệu về nhạc sĩ ny

  

5 record(s) found!
Bản  nhạc Trong băng nhạc:Tn ca sĩ:
Tiếng Ht Quay Tơ  
Chất lượng:
Tiếng Tơ Đồng: 16 Bi Ca Tiền Chiến 
Được yu thch:
ban Tam Ca Đng Phương
Tiếng Ht Quay Tơ  
Chất lượng:
Nghệ Thuật 8: Qu Hương v Chiến Tranh 
Được yu thch:
Thanh Lan
Tiếng Ht Quay Tơ  
Chất lượng:
Jo Marcel 2: Nhạc Tiền Chiến 
Được yu thch:
ban Bốn Phương
Tiếng Ht Quay Tơ  
Chất lượng:
Jo Marcel 22: Nhạc Tiền Chiến 
Được yu thch:
ban Bốn Phương
Tiếng Ht Quay Tơ  
Chất lượng:
Trần Ngọc Đức 5: Băng Nhạc Trần Ngọc Đức 
Được yu thch:
ban Tam Ca Đng Phương