Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuDanh sch nhạc sĩList Nhạc (theo Nhạc sĩ)
   Nhạc sĩ được yêu thích:  
   Ca sĩ được ái mộ:  
 
 
TIN MỚI !!  

Hiện có một số phim ảnh về nhạc vàng trước 1975 đang được lưu trữ trên YouTube . Xin bấm vào đ để xem.
 

 

 

 


 
Tn nhạc sĩ:
Đắc Đăng
Tn thật: Khng biết
More info: Ti liệu về nhạc sĩ ny

  

3 record(s) found!
Bản  nhạc Trong băng nhạc:Tn ca sĩ:
Tương Tư Hồng  
Chất lượng:
Nghệ Thuật 8: Qu Hương v Chiến Tranh 
Được yu thch:
Trc Mai
Tiếng Ht Khi Sương  
Chất lượng:
Nghệ Thuật 7: Mu V Nước Mắt 
Được yu thch:
Julie Quang
Tiếng Ht Khi Sương  
Chất lượng:
Thanh Thy 3: Tnh Buồn 
Được yu thch:
Thanh Thy