Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuDanh sch nhạc sĩList Nhạc (theo Nhạc sĩ)
   Nhạc sĩ được yêu thích:  
   Ca sĩ được ái mộ:  
 
 
TIN MỚI !!  

Hiện có một số phim ảnh về nhạc vàng trước 1975 đang được lưu trữ trên YouTube . Xin bấm vào đ để xem.
 

 

 

 


 
Tn nhạc sĩ:
Huyền Linh
Tn thật: Nguyễn Xun Cần
More info: Ti liệu về nhạc sĩ ny

  

4 record(s) found!
Bản  nhạc Trong băng nhạc:Tn ca sĩ:
Cung Đn Lữ Thứ  
Chất lượng:
Siu m: Super Sounds 
Được yu thch:
Thanh Thy
Mưa Đm  
Chất lượng:
Phạm Mạnh Cương 5: Giọt Mưa Trn L 
Được yu thch:
Thi Thanh
Mưa Đm  
Chất lượng:
Trường Hải 6: Băng Nhạc Trường Hải 
Được yu thch:
Thanh Thy
Mưa Đm  
Chất lượng:
Trường Hải 14: Nhạc Khiu Vũ 
Được yu thch:
Thanh Thy