Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuDanh sch nhạc sĩList Nhạc (theo Nhạc sĩ)
   Nhạc sĩ được yêu thích:  
   Ca sĩ được ái mộ:  
 
 
TIN MỚI !!  

Hiện có một số phim ảnh về nhạc vàng trước 1975 đang được lưu trữ trên YouTube . Xin bấm vào đ để xem.
 

 

 

 


 
Tn nhạc sĩ:
L Hữu Mục
Tn thật: L Hữu Mục
More info: Ti liệu về nhạc sĩ ny

  

5 record(s) found!
Bản  nhạc Trong băng nhạc:Tn ca sĩ:
Hẹn Một Ngy Về  
Chất lượng:
Capitol (đĩa nhựa): LS-1017 
Được yu thch:
Lệ Thu
Hẹn Một Ngy Về  
Chất lượng:
Tiếng Tơ Đồng 2: Những Ca Khc Tiền Chiến 
Được yu thch:
Kim Tước
Hẹn Một Ngy Về  
Chất lượng:
Shotguns 11: Tc Giả v Tc Phẩm 
Được yu thch:
H Thanh
Hẹn Một Ngy Về  
Chất lượng:
Phạm Mạnh Cương 17: Những Khc Tnh Ca Xứ Huế 
Được yu thch:
Khnh Ly
Hẹn Một Ngy Về  
Chất lượng:
H Thanh: Tiếng Ht H Thanh 
Được yu thch:
H Thanh