Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuDanh sch nhạc sĩList Nhạc (theo Nhạc sĩ)
   Nhạc sĩ được yêu thích:  
   Ca sĩ được ái mộ:  
 
 
TIN MỚI !!  

Hiện có một số phim ảnh về nhạc vàng trước 1975 đang được lưu trữ trên YouTube . Xin bấm vào đ để xem.
 

 

 

 


 
Tn nhạc sĩ:
Hng Ln
Tn thật: Hong Văn Hường
More info: Ti liệu về nhạc sĩ ny

  

8 record(s) found!
Bản  nhạc Trong băng nhạc:Tn ca sĩ:
Đm Thnh V Cng (Silent Night)  
Chất lượng:
Phạm Mạnh Cương: Nhạc Ging Sinh 
Được yu thch:
Elvis Phương - Khnh Ly
Đm Thnh V Cng (Silent Night)  
Chất lượng:
Shotguns: Đặc Biệt Noel 
Được yu thch:
Ha tấu
Đm Thnh V Cng (Silent Night)  
Chất lượng:
Shotguns: Đặc Biệt Noel 
Được yu thch:
Thi Thanh
Đm Thnh V Cng (Silent Night)  
Chất lượng:
Shotguns 10: Ging Sinh v Truyện Ca 
Được yu thch:
Thi Thanh
Đm Thnh V Cng (Silent Night)  
Chất lượng:
My Hồng 3: Ging Sinh Việt Nam 
Được yu thch:
Hợp ca
Đm Thnh V Cng (Silent Night)  
Chất lượng:
Sơn Ca 3: Mừng Ging Sinh - Tnh Yu v Thanh Bnh 
Được yu thch:
Hong Oanh
Cung Kn Rạng Đng  
Chất lượng:
Đĩa Nhựa 33-45-78 Vng: Nhạc Việt Nam 
Được yu thch:
Khuyết Danh
Sầu Lữ Thứ  
Chất lượng:
Phạm Mạnh Cương 11: Hương Xưa 
Được yu thch:
Phương Hồng Hạnh