Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuDanh sch nhạc sĩList Nhạc (theo Nhạc sĩ)
   Nhạc sĩ được yêu thích:  
   Ca sĩ được ái mộ:  
 
 
TIN MỚI !!  

Hiện có một số phim ảnh về nhạc vàng trước 1975 đang được lưu trữ trên YouTube . Xin bấm vào đ để xem.
 

 

 

 


 
Tn nhạc sĩ:
Nguyễn Xun Khot
Tn thật: Nguyễn Xun Khot
More info: Ti liệu về nhạc sĩ ny

  

3 record(s) found!
Bản  nhạc Trong băng nhạc:Tn ca sĩ:
Mu Thời Gian  
Chất lượng:
Sng Nhạc (đĩa nhựa): 902/2137 
Được yu thch:
Thanh Thy
Mu Thời Gian  
Chất lượng:
Phạm Mạnh Cương 12: Nhạc Yu Cầu 
Được yu thch:
Thi Thanh
Tiếng Chung Nh Thờ  
Chất lượng:
My Hồng 3: Ging Sinh Việt Nam 
Được yu thch:
Anh Ngọc