Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuDanh sch nhạc sĩList Nhạc (theo Nhạc sĩ)
   Nhạc sĩ được yêu thích:  
   Ca sĩ được ái mộ:  
 
 
TIN MỚI !!  

Hiện có một số phim ảnh về nhạc vàng trước 1975 đang được lưu trữ trên YouTube . Xin bấm vào đ để xem.
 

 

 

 


 
Tn nhạc sĩ:
Đon Nguyn
Tn thật: Khng biết
More info: Ti liệu về nhạc sĩ ny

  

3 record(s) found!
Bản  nhạc Trong băng nhạc:Tn ca sĩ:
Gi Lộng Tiền Đồn  
Chất lượng:
Sng Nhạc (đĩa nhựa): Khng r 
Được yu thch:
Thanh Vũ
Ti Đi Tm Lại Một Ma Xun  
Chất lượng:
Phạm Mạnh Cương 14: Xun Qu Hương 
Được yu thch:
Thanh Lan
Ti Đi Tm Lại Một Ma Xun  
Chất lượng:
Việt Nam (đĩa nhựa): M 3543-44 
Được yu thch:
Nhật Trường