Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuDanh sch nhạc sĩList Nhạc (theo Nhạc sĩ)
   Nhạc sĩ được yêu thích:  
   Ca sĩ được ái mộ:  
 
 
TIN MỚI !!  

Hiện có một số phim ảnh về nhạc vàng trước 1975 đang được lưu trữ trên YouTube . Xin bấm vào đ để xem.
 

 

 

 


 
Tn nhạc sĩ:
Dzon Cảnh - Văn Thủy
Tn thật: Khng c
More info: Ti liệu về nhạc sĩ ny

  

7 record(s) found!
Bản  nhạc Trong băng nhạc:Tn ca sĩ:
Dứt Đường Tơ  
Chất lượng:
Tnh Ca Qu Hương 1: Đỉnh Sầu Tương Tư 
Được yu thch:
Khnh Ly
Dứt Đường Tơ  
Chất lượng:
Tiếng Tơ Đồng 2: Những Ca Khc Tiền Chiến 
Được yu thch:
Hong Oanh
Dứt Đường Tơ  
Chất lượng:
Jo Marcel 2: Nhạc Tiền Chiến 
Được yu thch:
Mỹ Thể
Dứt Đường Tơ  
Chất lượng:
Jo Marcel 22: Nhạc Tiền Chiến 
Được yu thch:
Mỹ Thể
Dứt Đường Tơ  
Chất lượng:
Shotguns 9: Tnh Ca Thời Chiến 
Được yu thch:
H Thanh
Dứt Đường Tơ  
Chất lượng:
Phạm Mạnh Cương 15: Nghệ Sĩ Với Cy Đn 
Được yu thch:
Lệ Thu
Dứt Đường Tơ  
Chất lượng:
H Thanh: Tiếng Ht H Thanh 
Được yu thch:
H Thanh