Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuDanh sch nhạc sĩList Nhạc (theo Nhạc sĩ)
   Nhạc sĩ được yêu thích:  
   Ca sĩ được ái mộ:  
 
 
TIN MỚI !!  

Hiện có một số phim ảnh về nhạc vàng trước 1975 đang được lưu trữ trên YouTube . Xin bấm vào đ để xem.
 

 

 

 


 
Tn nhạc sĩ:
Anh Sơn - Vũ Lai
Tn thật: Khng c
More info: Ti liệu về nhạc sĩ ny

  

5 record(s) found!
Bản  nhạc Trong băng nhạc:Tn ca sĩ:
Điệu Ru Nước Mắt  
Chất lượng:
Shotguns 22: Băng Nhạc Shotguns 
Được yu thch:
Carol Kim
Điệu Ru Nước Mắt  
Chất lượng:
Shotguns 14: Băng Nhạc Shotguns 
Được yu thch:
Connie Kim
Điệu Ru Nước Mắt  
Chất lượng:
Phạm Mạnh Cương 16: Mu Tm v Tnh Yu 
Được yu thch:
Carol Kim
Điệu Ru Nước Mắt  
Chất lượng:
Tnh Ca Qu Hương (đĩa nhựa): TC 3017 
Được yu thch:
Mai Lệ Huyền
Điệu Ru Nước Mắt  
Chất lượng:
Trường Hải 6: Băng Nhạc Trường Hải 
Được yu thch:
Carol Kim