Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuDanh sch nhạc sĩList Nhạc (theo Nhạc sĩ)
   Nhạc sĩ được yêu thích:  
   Ca sĩ được ái mộ:  
 
 
TIN MỚI !!  

Hiện có một số phim ảnh về nhạc vàng trước 1975 đang được lưu trữ trên YouTube . Xin bấm vào đ để xem.
 

 

 

 


 
Tn nhạc sĩ:
Hoi Đức
Tn thật: Khng biết
More info: Ti liệu về nhạc sĩ ny

  

2 record(s) found!
Bản  nhạc Trong băng nhạc:Tn ca sĩ:
Ma Đng Năm Ấy  
Chất lượng:
Đĩa Nhựa 33-45-78 Vng: Nhạc Việt Nam 
Được yu thch:
Hong Oanh
Ma Đng Năm Ấy  
Chất lượng:
Phạm Mạnh Cương: Nhạc Ging Sinh 
Được yu thch:
Hong Oanh