Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuDanh sch nhạc sĩList Nhạc (theo Nhạc sĩ)
   Nhạc sĩ được yêu thích:  
   Ca sĩ được ái mộ:  
 
 
TIN MỚI !!  

Hiện có một số phim ảnh về nhạc vàng trước 1975 đang được lưu trữ trên YouTube . Xin bấm vào đ để xem.
 

 

 

 


 
Tn nhạc sĩ:
Nguyễn Xun Mỹ
Tn thật: Nguyễn Xun Mỹ
More info: Ti liệu về nhạc sĩ ny

  

9 record(s) found!
Bản  nhạc Trong băng nhạc:Tn ca sĩ:
Đại Lộ Về Khuya  
Chất lượng:
Continental (21): C-167-966 
Được yu thch:
Khuyết Danh
nh Đn Mu (Eternally)  
Chất lượng:
Trường Hải 5: Tiếng Ht Thanh Thy 
Được yu thch:
Thanh Thy
nh Đn Mu (Eternally)  
Chất lượng:
Trường Hải Nhạc Tuyển: Nhạc Khiu Vũ 
Được yu thch:
Thanh Thy
nh Đn Mu (Eternally)  
Chất lượng:
Tuấn Khanh 3: nh Đn Mu 
Được yu thch:
Giao Linh
nh Đn Mu (Eternally)  
Chất lượng:
Premier 1: Buồn Trong Kỷ Niệm 
Được yu thch:
nh Tuyết
nh Đn Mu (Eternally)  
Chất lượng:
Shotguns 18: Chuyện Tnh (Love Story) 
Được yu thch:
Lệ Thu
nh Đn Mu (Eternally)  
Chất lượng:
Jo Marcel 1: Thời Trang Nhạc Tuyển 
Được yu thch:
Khnh Ly
nh Đn Mu (Eternally)  
Chất lượng:
Jo Marcel 4: Nhạc Thời Trang 
Được yu thch:
Khnh Ly
nh Đn Mu (Eternally)  
Chất lượng:
Phạm Mạnh Cương 9: Hương Xa 
Được yu thch:
Khnh Ly