Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuDanh sch nhạc sĩList Nhạc (theo Nhạc sĩ)
   Nhạc sĩ được yêu thích:  
   Ca sĩ được ái mộ:  
 
 
TIN MỚI !!  

Hiện có một số phim ảnh về nhạc vàng trước 1975 đang được lưu trữ trên YouTube . Xin bấm vào đ để xem.
 

 

 

 


 
Tn nhạc sĩ:
Hn Chu - Vinh Sử
Tn thật: Khng c
More info: Ti liệu về nhạc sĩ ny

  

6 record(s) found!
Bản  nhạc Trong băng nhạc:Tn ca sĩ:
Đm Hỏa Chu  
Chất lượng:
Sng Nhạc 5: L Ngựa  
Được yu thch:
Phương Hồng Quế
Đm Hỏa Chu  
Chất lượng:
Phương Hồng Quế: Tiếng Ht Phương Hồng Quế 
Được yu thch:
Phương Hồng Quế
Đm Hỏa Chu  
Chất lượng:
Anh Việt Thu: Chương Trnh m Nhạc Anh Việt Thu 
Được yu thch:
Phương Hồng Quế
Đm Hỏa Chu  
Chất lượng:
Sng Nhạc (đĩa nhựa): 1070/2238 
Được yu thch:
Phương Hồng Quế
Chuyện Tnh Sao Ly  
Chất lượng:
Họa Mi 5: Băng Nhạc Họa Mi 
Được yu thch:
Giao Linh
Rước Du Về Lng  
Chất lượng:
Họa Mi 4: Băng Nhạc Họa Mi 
Được yu thch:
Bi Thiện - Sơn Ca