Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuDanh sch nhạc sĩList Nhạc (theo Nhạc sĩ)
   Nhạc sĩ được yêu thích:  
   Ca sĩ được ái mộ:  
 
 
TIN MỚI !!  

Hiện có một số phim ảnh về nhạc vàng trước 1975 đang được lưu trữ trên YouTube . Xin bấm vào đ để xem.
 

 

 

 


 
Tn nhạc sĩ:
Mai Trường
Tn thật: Khng biết
More info: Ti liệu về nhạc sĩ ny

  

6 record(s) found!
Bản  nhạc Trong băng nhạc:Tn ca sĩ:
Em Về Trong Giấc Mơ  
Chất lượng:
Continental (đĩa nhựa): Mưa Lạnh Trn Đo 
Được yu thch:
Thanh Tuyền
Lệ Buồn Nhỏ Xuống Tim Ti  
Chất lượng:
Kim Đằng 3: Băng Nhạc Kim Đằng 
Được yu thch:
Nhật Thin Lan
Lệ Buồn Nhỏ Xuống Tim Ti  
Chất lượng:
Sng Nhạc 6: Tiếng ht Phương Dung 
Được yu thch:
Phương Dung
Lệ Buồn Nhỏ Xuống Tim Ti  
Chất lượng:
Sng Nhạc (đĩa nhựa): 789/2114 
Được yu thch:
Phương Dung
Lệ Buồn Nhỏ Xuống Tim Ti  
Chất lượng:
Nh Ca 1: Nt Đậm Tnh Yu 
Được yu thch:
Nhật Thin Lan
Mai Em Lấy Chồng  
Chất lượng:
Continental (đĩa nhựa): C-167-765 
Được yu thch:
H Thanh