Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuDanh sch nhạc sĩList Nhạc (theo Nhạc sĩ)
   Nhạc sĩ được yêu thích:  
   Ca sĩ được ái mộ:  
 
 
TIN MỚI !!  

Hiện có một số phim ảnh về nhạc vàng trước 1975 đang được lưu trữ trên YouTube . Xin bấm vào đ để xem.
 

 

 

 


 
Tn nhạc sĩ:
L Trực
Tn thật: L Ch Trực
More info: Ti liệu về nhạc sĩ ny

  

12 record(s) found!
Bản  nhạc Trong băng nhạc:Tn ca sĩ:
Ch Cả  
Chất lượng:
Đĩa Nhựa 33-45-78 Vng: Nhạc Việt Nam 
Được yu thch:
Khuyết Danh
Ln Ngn  
Chất lượng:
Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết 4: Qu Hương, Ha Bnh v Tnh Yu 
Được yu thch:
Ngọc Cẩm
Tiếng Ci Trong Sương Đm  
Chất lượng:
Nhật Trường 6: Tnh Yu V Ma Đng 
Được yu thch:
Hong Oanh
Tiếng Ci Trong Sương Đm  
Chất lượng:
Shotguns: Băng Vng 1974-1975 
Được yu thch:
Thanh Thy
Tiếng Ci Trong Sương Đm  
Chất lượng:
Nh Ca 4: Băng Nhạc Khng Chủ Đề 
Được yu thch:
Khnh Ly
Tiếng Ci Trong Sương Đm  
Chất lượng:
Shotguns 27: Băng Nhạc Shotguns 
Được yu thch:
Thanh Thy
Tiếng Ci Trong Sương Đm  
Chất lượng:
Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết 2: 18 Tnh Khc Qu Hương Yu Dấu 
Được yu thch:
Hong Oanh
Tiếng Ci Trong Sương Đm  
Chất lượng:
Anh Ngọc: Băng Nhạc Anh Ngọc 
Được yu thch:
Hong Oanh
Tiếng Ci Trong Sương Đm  
Chất lượng:
Nhạc Vng 2: Chương Trnh Nhạc Yu Cầu 
Được yu thch:
Khnh Ly
Tiếng Ci Trong Sương Đm  
Chất lượng:
Diễm Ca: Băng Vng 
Được yu thch:
Hong Oanh
Tiếng Ci Trong Sương Đm  
Chất lượng:
Shotguns 5: Băng Nhạc Shotguns 
Được yu thch:
Ging Thu
Vương Tnh Thương  
Chất lượng:
Nh Ca 5: Nhạc, Tnh Thơ 
Được yu thch:
Khnh Ly