Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuDanh sch nhạc sĩList Nhạc (theo Nhạc sĩ)
   Nhạc sĩ được yêu thích:  
   Ca sĩ được ái mộ:  
 
 
TIN MỚI !!  

Hiện có một số phim ảnh về nhạc vàng trước 1975 đang được lưu trữ trên YouTube . Xin bấm vào đ để xem.
 

 

 

 


 
Tn nhạc sĩ:
Anh Việt Thanh
Tn thật: Khng biết
More info: Ti liệu về nhạc sĩ ny

  

12 record(s) found!
Bản  nhạc Trong băng nhạc:Tn ca sĩ:
Cho Nhau Chiều Thứ Bảy  
Chất lượng:
Continental (29): C-167-966 
Được yu thch:
Thanh Hng
Chuyện Tnh Thin Nga  
Chất lượng:
Nh Ca 6: Hương Yu 
Được yu thch:
Hong Oanh
Gi Từ Thnh Phố  
Chất lượng:
Nh Ca 5: Nhạc, Tnh Thơ 
Được yu thch:
Hương Lan
Nắng Hồng Xa Xi  
Chất lượng:
Nh Ca 6: Hương Yu 
Được yu thch:
Phương Thu
Nắng Hồng Xa Xi  
Chất lượng:
Tnh Ca: Nhạc Tuyển 1 
Được yu thch:
Phương Thu
Ngy Thng Cho Người  
Chất lượng:
Nh Ca 2: Diễm Xun Tnh 
Được yu thch:
Lệ Thu
Ngy Thng Cho Người  
Chất lượng:
Nh Ca 8: Tnh Yu My Ngn 
Được yu thch:
Lệ Thu
Ngy Xưa Em Ni  
Chất lượng:
Continental: Nhạc Hồng Tnh Yu 
Được yu thch:
Phương Dung
Phố Cũ Người Xưa  
Chất lượng:
Continental (31): C-167-1266 
Được yu thch:
Hong Oanh
Tnh Ma Ly Biệt  
Chất lượng:
Continental (25): C-167-966 
Được yu thch:
Thanh Tuyền
Tnh Ma Ly Biệt  
Chất lượng:
Nh Ca 5: Nhạc, Tnh Thơ 
Được yu thch:
Trc Mai
Vng L Me Bay  
Chất lượng:
Kim Đằng 5: Băng Nhạc Kim Đằng 
Được yu thch:
Giao Linh