Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuDanh sch nhạc sĩList Nhạc (theo Nhạc sĩ)
   Nhạc sĩ được yêu thích:  
   Ca sĩ được ái mộ:  
 
 
TIN MỚI !!  

Hiện có một số phim ảnh về nhạc vàng trước 1975 đang được lưu trữ trên YouTube . Xin bấm vào đ để xem.
 

 

 

 


 
Tn nhạc sĩ:
Duy Hải
Tn thật: Khng biết
More info: Ti liệu về nhạc sĩ ny

  

7 record(s) found!
Bản  nhạc Trong băng nhạc:Tn ca sĩ:
Mưa Đm Độc Hnh  
Chất lượng:
Anh Khoa: Ht Cho Thung Lũng Buồn Của Chng Ta 
Được yu thch:
Anh Khoa
Mưa Đm Độc Hnh  
Chất lượng:
Jo Marcel 27: Băng Nhạc Jo Marcel 
Được yu thch:
Anh Khoa
Mưa Đm Độc Hnh  
Chất lượng:
Trường Hải 7: Băng Nhạc Trường Hải 
Được yu thch:
Khnh Ly
Sng Chiều  
Chất lượng:
Anh Khoa: Ht Cho Thung Lũng Buồn Của Chng Ta 
Được yu thch:
Anh Khoa
Sng Chiều  
Chất lượng:
Jo Marcel 23: Băng Nhạc Jo Marcel 
Được yu thch:
Anh Khoa
Sng Chiều  
Chất lượng:
Trần Ngọc Đức 2: Nhạc Khc Ngy Xanh 
Được yu thch:
Lệ Thu
Sng Chiều  
Chất lượng:
Trần Ngọc Đức: Băng Vng - Bng Tnh Yu 
Được yu thch:
Lệ Thu