Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuDanh sch nhạc sĩList Nhạc (theo Nhạc sĩ)
   Nhạc sĩ được yêu thích:  
   Ca sĩ được ái mộ:  
 
 
TIN MỚI !!  

Hiện có một số phim ảnh về nhạc vàng trước 1975 đang được lưu trữ trên YouTube . Xin bấm vào đ để xem.
 

 

 

 


 
Tn nhạc sĩ:
Hồng Phc
Tn thật: Khng biết
More info: Ti liệu về nhạc sĩ ny

  

4 record(s) found!
Bản  nhạc Trong băng nhạc:Tn ca sĩ:
Thương Đau  
Chất lượng:
Tnh Ca Qu Hương (đĩa nhựa): TC 3015 
Được yu thch:
Thanh Lan
Thương Đau  
Chất lượng:
Thanh Lan: Tiếng Ht Xn Xao Mộng Tnh Đầu 
Được yu thch:
Thanh Lan
Thương Đau  
Chất lượng:
Shotguns 8 (Alt.): Những Bi Ca Thương Đau 
Được yu thch:
Thanh Lan
Thương Đau  
Chất lượng:
Shotguns 8: Những Bi Ca Thương Đau 
Được yu thch:
Thanh Lan