Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuDanh sch nhạc sĩList Nhạc (theo Nhạc sĩ)
   Nhạc sĩ được yêu thích:  
   Ca sĩ được ái mộ:  
 
 
TIN MỚI !!  

Hiện có một số phim ảnh về nhạc vàng trước 1975 đang được lưu trữ trên YouTube . Xin bấm vào đ để xem.
 

 

 

 


 
Tn nhạc sĩ:
Ngọc Bch - Phạm Duy
Tn thật: Khng c
More info: Ti liệu về nhạc sĩ ny

  

3 record(s) found!
Bản  nhạc Trong băng nhạc:Tn ca sĩ:
Giấc Mơ Ngn  
Chất lượng:
Tnh Ca Qu Hương 1: Đỉnh Sầu Tương Tư 
Được yu thch:
Thi Thanh
Giấc Mơ Ngn  
Chất lượng:
Shotguns 22: Băng Nhạc Shotguns 
Được yu thch:
Lệ Thu
Giấc Mơ Ngn  
Chất lượng:
Shotguns 14: Băng Nhạc Shotguns 
Được yu thch:
Lệ Thu