Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuDanh sch nhạc sĩList Nhạc (theo Nhạc sĩ)
   Nhạc sĩ được yêu thích:  
   Ca sĩ được ái mộ:  
 
 
TIN MỚI !!  

Hiện có một số phim ảnh về nhạc vàng trước 1975 đang được lưu trữ trên YouTube . Xin bấm vào đ để xem.
 

 

 

 


 
Tn nhạc sĩ:
Hương Huyền Trinh
Tn thật: Ng Thị Ngọc Bu
More info: Ti liệu về nhạc sĩ ny

  

4 record(s) found!
Bản  nhạc Trong băng nhạc:Tn ca sĩ:
Hương Nắng Huy Hong  
Chất lượng:
Tiếng Tơ Đồng: Xun 
Được yu thch:
Hợp ca
Khc Nhạc Mun Đời (Domino)  
Chất lượng:
Shotguns 1: Khiu Vũ Con Đường Mới 1 
Được yu thch:
Thi Thanh
Khc Nhạc Mun Đời (Domino)  
Chất lượng:
Tng Giang 5: Nhạc Trẻ Khiu Vũ 
Được yu thch:
Marcel Sang
Lng Người Ly Hương  
Chất lượng:
Thanh Thy 7: Tiếng ht Thi Thanh 
Được yu thch:
Thi Thanh