Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuDanh sch nhạc sĩList Nhạc (theo Nhạc sĩ)
   Nhạc sĩ được yêu thích:  
   Ca sĩ được ái mộ:  
 
 
TIN MỚI !!  

Hiện có một số phim ảnh về nhạc vàng trước 1975 đang được lưu trữ trên YouTube . Xin bấm vào đ để xem.
 

 

 

 


 
Tn nhạc sĩ:
Anh Minh
Tn thật: Phạm Văn Minh
More info: Ti liệu về nhạc sĩ ny

  

3 record(s) found!
Bản  nhạc Trong băng nhạc:Tn ca sĩ:
Nỗi Buồn Đm Đng  
Chất lượng:
Thanh Tuyền 1: Tiếng ht Thanh Tuyền 
Được yu thch:
Thanh Tuyền
Nỗi Buồn Đm Đng  
Chất lượng:
Tnh Ca Hai Mươi: Tnh Ca Hai Mươi 
Được yu thch:
Thanh Tuyền
Nỗi Buồn Đm Đng  
Chất lượng:
Dư m (đĩa nhựa): Bội Bạc 
Được yu thch:
Thanh Tuyền