Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuDanh sch nhạc sĩList Nhạc (theo Nhạc sĩ)
   Nhạc sĩ được yêu thích:  
   Ca sĩ được ái mộ:  
 
 
TIN MỚI !!  

Hiện có một số phim ảnh về nhạc vàng trước 1975 đang được lưu trữ trên YouTube . Xin bấm vào đ để xem.
 

 

 

 


 
Tn nhạc sĩ:
Nhật H
Tn thật: Phạm Văn Minh
More info: Ti liệu về nhạc sĩ ny

  

9 record(s) found!
Bản  nhạc Trong băng nhạc:Tn ca sĩ:
Đa Hoa Tnh Thương  
Chất lượng:
Sng Nhạc (đĩa nhựa): 1035/2203 
Được yu thch:
Mary Linh
Chung Niềm Tm Sự  
Chất lượng:
Sng Nhạc (đĩa nhựa): 1099/2267 
Được yu thch:
Giao Linh
Gối Mộng  
Chất lượng:
Sng Nhạc (đĩa nhựa): 1072/2240 
Được yu thch:
Giao Linh
Một Chiều Gặp Gỡ  
Chất lượng:
Continental (đĩa nhựa): Ba Mối Tnh 
Được yu thch:
Tuyết Mai
Su Thng Qun Trường  
Chất lượng:
Sng Nhạc (đĩa nhựa): 1058/2226 
Được yu thch:
Thanh Tuyền
Su Thng Qun Trường  
Chất lượng:
Sng Nhạc 1: Tuyết Lạnh 
Được yu thch:
Thanh Tuyền
Su Thng Qun Trường  
Chất lượng:
Nhạc Tuyển: Trng Dương 
Được yu thch:
Thanh Tuyền
Vườn Tao Ngộ  
Chất lượng:
Sng Nhạc 1: Tuyết Lạnh 
Được yu thch:
Giao Linh
Vườn Tao Ngộ  
Chất lượng:
Sng Nhạc (đĩa nhựa): 1044/2212 
Được yu thch:
Giao Linh