Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuDanh sch nhạc sĩList Nhạc (theo Nhạc sĩ)
   Nhạc sĩ được yêu thích:  
   Ca sĩ được ái mộ:  
 
 
TIN MỚI !!  

Hiện có một số phim ảnh về nhạc vàng trước 1975 đang được lưu trữ trên YouTube . Xin bấm vào đ để xem.
 

 

 

 


 
Tn nhạc sĩ:
Đynh Trầm Ca
Tn thật: Mạc Phụ
More info: Ti liệu về nhạc sĩ ny

  

4 record(s) found!
Bản  nhạc Trong băng nhạc:Tn ca sĩ:
Ru Con Tnh Cũ (Bi Cho Nng)  
Chất lượng:
Shotguns 28: Kỷ Niệm Sầu 
Được yu thch:
Lệ Thu
Ru Con Tnh Cũ (Bi Cho Nng)  
Chất lượng:
Thanh Thy 15: Băng Nhạc Thanh Thy 
Được yu thch:
Thanh Thy
Ru Tương Lai Buồn  
Chất lượng:
Shotguns 30: Dạ Vũ 
Được yu thch:
Lệ Thu
Về Trn Cỏ L Ngậm Ngi  
Chất lượng:
Shotguns 35: Băng Nhạc Shotguns 
Được yu thch:
Lệ Thu