Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuDanh sch nhạc sĩList Nhạc (theo Nhạc sĩ)
   Nhạc sĩ được yêu thích:  
   Ca sĩ được ái mộ:  
 
 
TIN MỚI !!  

Hiện có một số phim ảnh về nhạc vàng trước 1975 đang được lưu trữ trên YouTube . Xin bấm vào đ để xem.
 

 

 

 


 
Tn nhạc sĩ:
Anh Hoa
Tn thật: Khng biết
More info: Ti liệu về nhạc sĩ ny

  

4 record(s) found!
Bản  nhạc Trong băng nhạc:Tn ca sĩ:
Khc Ca Mun Thưở  
Chất lượng:
Shotguns 30: Dạ Vũ 
Được yu thch:
Thi Thanh
T o Trắng  
Chất lượng:
Việt Nam (đĩa nhựa): M 3509-10 
Được yu thch:
Hong Oanh
Trăng Phương Nam  
Chất lượng:
Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết 4: Qu Hương, Ha Bnh v Tnh Yu 
Được yu thch:
Thanh Tuyền
Trăng Phương Nam  
Chất lượng:
Thanh Thy 8: Tm Qun 
Được yu thch:
Thanh Thy