Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuDanh sch nhạc sĩList Nhạc (theo Nhạc sĩ)
   Nhạc sĩ được yêu thích:  
   Ca sĩ được ái mộ:  
 
 
TIN MỚI !!  

Hiện có một số phim ảnh về nhạc vàng trước 1975 đang được lưu trữ trên YouTube . Xin bấm vào đ để xem.
 

 

 

 


 
Tn nhạc sĩ:
T Nguyệt
Tn thật: Khng biết
More info: Ti liệu về nhạc sĩ ny

  

8 record(s) found!
Bản  nhạc Trong băng nhạc:Tn ca sĩ:
Đm Quần Thảo  
Chất lượng:
Nhạc Ngy Xanh (đĩa nhựa): TN1694NNX 
Được yu thch:
Hng Cường
Ba Năm Lnh  
Chất lượng:
Continental: Tiếng ht Hng Cường 
Được yu thch:
Hng Cường
Ba Năm Lnh  
Chất lượng:
Continental (53): C-167-1068 
Được yu thch:
Hng Cường
Khng Bao Giờ Xa Nhau  
Chất lượng:
Nhạc Ngy Xanh (đĩa nhựa): TN1691NNX? 
Được yu thch:
Thảo Ly
Ma Hoa Thương Nhớ  
Chất lượng:
Continental (51): Khng biết 
Được yu thch:
Hng Cường
Phn Vn  
Chất lượng:
Sơn Ca (đĩa nhựa): DL 0657-1 
Được yu thch:
Đắc Chung
Thư Về Người Em Đ Thị  
Chất lượng:
Nhạc Ngy Xanh (đĩa nhựa): TN1692NNX 
Được yu thch:
Kim Loan
Tnh Yu Tuyệt Đối  
Chất lượng:
Dư m (đĩa nhựa): Đm Nằm Cao Ốc 
Được yu thch:
Mai Lệ Huyền