Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuDanh sch nhạc sĩList Nhạc (theo Nhạc sĩ)
   Nhạc sĩ được yêu thích:  
   Ca sĩ được ái mộ:  
 
 
TIN MỚI !!  

Hiện có một số phim ảnh về nhạc vàng trước 1975 đang được lưu trữ trên YouTube . Xin bấm vào đ để xem.
 

 

 

 


 
Tn nhạc sĩ:
Thin Tường
Tn thật: Trần Văn Pht
More info: Ti liệu về nhạc sĩ ny

  

3 record(s) found!
Bản  nhạc Trong băng nhạc:Tn ca sĩ:
Một Tri Tim  
Chất lượng:
Continental (48): C-167-168 
Được yu thch:
Thanh Vũ - Hong Oanh
Mu Hoa Nhung Nhớ  
Chất lượng:
Continental: Tiếng ht Hng Cường 
Được yu thch:
Hng Cường
Những Ngy Chưa Qun  
Chất lượng:
Nhạc Ngy Xanh (đĩa nhựa): TN1169NNX9 
Được yu thch:
Giao Linh