Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuDanh sch nhạc sĩList Nhạc (theo Nhạc sĩ)
   Nhạc sĩ được yêu thích:  
   Ca sĩ được ái mộ:  
 
 
TIN MỚI !!  

Hiện có một số phim ảnh về nhạc vàng trước 1975 đang được lưu trữ trên YouTube . Xin bấm vào đ để xem.
 

 

 

 


 
Tn nhạc sĩ:
Hong Trọng - Lan Đnh
Tn thật: Khng c
More info: Ti liệu về nhạc sĩ ny

  

9 record(s) found!
Bản  nhạc Trong băng nhạc:Tn ca sĩ:
Bo Tnh 2  
Chất lượng:
Shotguns 23: Khiu Vũ Con Đường Mới 2 
Được yu thch:
Khnh Ly
Bo Tnh 2  
Chất lượng:
Tiếng Tơ Đồng 1: Nhạc Phim 
Được yu thch:
Khnh Ly
Hương Ngọc Lan  
Chất lượng:
Tiếng Tơ Đồng 1: Nhạc Phim 
Được yu thch:
Thanh Lan
Hương Ngọc Lan  
Chất lượng:
Thanh Thy 4: Băng Nhạc Thanh Thy 
Được yu thch:
Thi Thanh
Mun Kiếp Ngậm Ngi  
Chất lượng:
Tiếng Tơ Đồng 1: Nhạc Phim 
Được yu thch:
Thi Thanh
Ru Ta Ngậm Ngi (2)  
Chất lượng:
Thanh Thy 5: Về Nguồn 
Được yu thch:
Thi Thanh
Sao Phụ Tnh Anh  
Chất lượng:
Diễm Ca 3: Băng Nhạc Diễm Ca 
Được yu thch:
Anh Khoa
Sao Phụ Tnh Anh  
Chất lượng:
Thanh Thy 4: Băng Nhạc Thanh Thy 
Được yu thch:
Sĩ Ph
Sao Phụ Tnh Anh  
Chất lượng:
Tiếng Tơ Đồng 1: Nhạc Phim 
Được yu thch:
Sĩ Ph