Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuDanh sch nhạc sĩList Nhạc (theo Nhạc sĩ)
   Nhạc sĩ được yêu thích:  
   Ca sĩ được ái mộ:  
 
 
TIN MỚI !!  

Hiện có một số phim ảnh về nhạc vàng trước 1975 đang được lưu trữ trên YouTube . Xin bấm vào đ để xem.
 

 

 

 


 
Tn nhạc sĩ:
Huy Ti
Tn thật: Khng biết
More info: Ti liệu về nhạc sĩ ny

  

5 record(s) found!
Bản  nhạc Trong băng nhạc:Tn ca sĩ:
Niềm Thương Của Mẹ  
Chất lượng:
Tiếng Thy Dương 2: Kiếp Người v Tnh Đời 
Được yu thch:
Sơn Ca
Tnh Yu V Thn Thế  
Chất lượng:
Việt Nam Nhạc Tuyển 2: Nhạc kch động 
Được yu thch:
Hng Cường - Mai Lệ Huyền
Tnh Yu V Thn Thế  
Chất lượng:
Việt Nam (đĩa nhựa): M 3697-98 
Được yu thch:
Hng Cường - Mai Lệ Huyền
Tnh Yu V Thn Thế  
Chất lượng:
Hng Cường - Mai Lệ Huyền: Kch Động Nhạc 
Được yu thch:
Hng Cường - Mai Lệ Huyền
Tnh Yu V Thn Thế  
Chất lượng:
Thời Trang Nhạc Tuyển 5: Khng Chủ Đề 
Được yu thch:
Hng Cường - Mai Lệ Huyền