Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuDanh sch nhạc sĩList Nhạc (theo Nhạc sĩ)
   Nhạc sĩ được yêu thích:  
   Ca sĩ được ái mộ:  
 
 
TIN MỚI !!  

Hiện có một số phim ảnh về nhạc vàng trước 1975 đang được lưu trữ trên YouTube . Xin bấm vào đ để xem.
 

 

 

 


 
Tn nhạc sĩ:
Thủy Tin
Tn thật: Khng biết
More info: Ti liệu về nhạc sĩ ny

  

5 record(s) found!
Bản  nhạc Trong băng nhạc:Tn ca sĩ:
Tnh Chỉ Đẹp Khi Cn Dang Dở  
Chất lượng:
Việt Nam Nhạc Tuyển 1: Nhạc Tuyển 
Được yu thch:
Chế Linh - Thanh Tuyền
Tnh Chỉ Đẹp Khi Cn Dang Dở  
Chất lượng:
Thanh Thy 11: Băng Nhạc Thanh Thy 
Được yu thch:
Dạ Hương
Tnh Chỉ Đẹp Khi Cn Dang Dở  
Chất lượng:
Thanh Tuyền 2: Rừng L Thấp 
Được yu thch:
Thanh Tuyền
Tnh Chỉ Đẹp Khi Cn Dang Dở  
Chất lượng:
Việt Nam (đĩa nhựa): M 3707-08 
Được yu thch:
Chế Linh - Thanh Tuyền
Tnh Yu Đầu Đời  
Chất lượng:
Việt Nam Nhạc Tuyển 1: Nhạc Tuyển 
Được yu thch:
Phương Hồng Quế