Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuDanh sch nhạc sĩList Nhạc (theo Nhạc sĩ)
   Nhạc sĩ được yêu thích:  
   Ca sĩ được ái mộ:  
 
 
TIN MỚI !!  

Hiện có một số phim ảnh về nhạc vàng trước 1975 đang được lưu trữ trên YouTube . Xin bấm vào đ để xem.
 

 

 

 


 
Tn nhạc sĩ:
Trường Thi
Tn thật: Khng biết
More info: Ti liệu về nhạc sĩ ny

  

5 record(s) found!
Bản  nhạc Trong băng nhạc:Tn ca sĩ:
Chờ Em Trn Bến  
Chất lượng:
Thin Thai (đĩa nhựa): THT 109 
Được yu thch:
Hong Oanh
Qung Đường Mn  
Chất lượng:
Thanh Thy 11: Băng Nhạc Thanh Thy 
Được yu thch:
Trc Mai
Qung Đường Mn  
Chất lượng:
Việt Nam Nhạc Tuyển 1: Nhạc Tuyển 
Được yu thch:
Phương Đại
Tu Xa Bến Vắng  
Chất lượng:
Nguyn Thảo 1: Mai Đy Ha Bnh 
Được yu thch:
Nhật Trường
Trn Mộng  
Chất lượng:
Việt Nam (đĩa nhựa): M 3607-08 
Được yu thch:
Lệ Thu