Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuDanh sch nhạc sĩList Nhạc (theo Nhạc sĩ)
   Nhạc sĩ được yêu thích:  
   Ca sĩ được ái mộ:  
 
 
TIN MỚI !!  

Hiện có một số phim ảnh về nhạc vàng trước 1975 đang được lưu trữ trên YouTube . Xin bấm vào đ để xem.
 

 

 

 


 
Tn nhạc sĩ:
Hong Minh
Tn thật: Khng biết
More info: Ti liệu về nhạc sĩ ny

  

3 record(s) found!
Bản  nhạc Trong băng nhạc:Tn ca sĩ:
Những Ma Hoa Soan  
Chất lượng:
Sng Nhạc (đĩa nhựa): 1077/2245 
Được yu thch:
Trang Mỹ Dung
Tựa Cnh Bo Tri  
Chất lượng:
Thanh Tuyền 2: Rừng L Thấp 
Được yu thch:
Thanh Tuyền
Tựa Cnh Bo Tri  
Chất lượng:
Chế Linh Đặc Biệt: Ma Thu L Bay 
Được yu thch:
Hong Oanh