Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuDanh sch nhạc sĩList Nhạc (theo Nhạc sĩ)
   Nhạc sĩ được yêu thích:  
   Ca sĩ được ái mộ:  
 
 
TIN MỚI !!  

Hiện có một số phim ảnh về nhạc vàng trước 1975 đang được lưu trữ trên YouTube . Xin bấm vào đ để xem.
 

 

 

 


 
Tn nhạc sĩ:
Anh Phong
Tn thật: Khng biết
More info: Ti liệu về nhạc sĩ ny

  

5 record(s) found!
Bản  nhạc Trong băng nhạc:Tn ca sĩ:
Chuyến Đ Khng Em  
Chất lượng:
Sng Nhạc (đĩa nhựa): 783/2108 
Được yu thch:
Hong Oanh
Chuyến Đ Khng Em  
Chất lượng:
Hong Oanh 2: Rừng Xưa 
Được yu thch:
Hong Oanh
Kiếp Buồn  
Chất lượng:
Tnh Ca Qu Hương (đĩa nhựa): TC 3002 
Được yu thch:
Thanh Tuyền
Sao Em Lnh Mặt?  
Chất lượng:
Sng Nhạc (đĩa nhựa): 1069/2237 
Được yu thch:
Mai Lệ Huyền
Tnh Đầu L Kỷ Niệm Sầu  
Chất lượng:
Premier 1: Buồn Trong Kỷ Niệm 
Được yu thch:
Lệ Thu