Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuDanh sch nhạc sĩList Nhạc (theo Nhạc sĩ)
   Nhạc sĩ được yêu thích:  
   Ca sĩ được ái mộ:  
 
 
TIN MỚI !!  

Hiện có một số phim ảnh về nhạc vàng trước 1975 đang được lưu trữ trên YouTube . Xin bấm vào đ để xem.
 

 

 

 


 
Tn nhạc sĩ:
Nguyễn Quyết Thắng
Tn thật: Nguyễn Quyết Thắng
More info: Ti liệu về nhạc sĩ ny

  

3 record(s) found!
Bản  nhạc Trong băng nhạc:Tn ca sĩ:
Gọi Tn Đất Mẹ  
Chất lượng:
Du Ca 1: Đại hội Du Ca Saigon 1972 
Được yu thch:
Julie Quang
Suốt Đời Lang Thang  
Chất lượng:
Sng Vng 1: Băng Nhạc Sng Vng 
Được yu thch:
Min Đức Thắng
Vắt Tay Ln Trn  
Chất lượng:
Uyn Ương 1: Băng Nhạc Uyn Ương 
Được yu thch:
Thi Hiền