Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuDanh sch nhạc sĩList Nhạc (theo Nhạc sĩ)
   Nhạc sĩ được yêu thích:  
   Ca sĩ được ái mộ:  
 
 
TIN MỚI !!  

Hiện có một số phim ảnh về nhạc vàng trước 1975 đang được lưu trữ trên YouTube . Xin bấm vào đ để xem.
 

 

 

 


 
Tn nhạc sĩ:
Nguyễn Ph Yn
Tn thật: Nguyễn Ph Yn
More info: Ti liệu về nhạc sĩ ny

  

2 record(s) found!
Bản  nhạc Trong băng nhạc:Tn ca sĩ:
Thuyền Đm  
Chất lượng:
Việt Nam 2: Thương Qu Việt Nam 
Được yu thch:
Xun An
Tiếng Chim Ht Mừng Sng Ni  
Chất lượng:
Thương Ca 10: Những Tnh Khc Qu Hương Yu Dấu 
Được yu thch:
Sơn Ca