Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuDanh sch nhạc sĩList Nhạc (theo Nhạc sĩ)
   Nhạc sĩ được yêu thích:  
   Ca sĩ được ái mộ:  
 
 
TIN MỚI !!  

Hiện có một số phim ảnh về nhạc vàng trước 1975 đang được lưu trữ trên YouTube . Xin bấm vào đ để xem.
 

 

 

 


 
Tn nhạc sĩ:
Nguyn Hồng
Tn thật: Khng biết
More info: Ti liệu về nhạc sĩ ny

  

4 record(s) found!
Bản  nhạc Trong băng nhạc:Tn ca sĩ:
Đừng Buồn Nữa Em  
Chất lượng:
Thương Ca 8: Băng Nhạc Thương Ca 
Được yu thch:
Khnh Ly
Nt Sầu  
Chất lượng:
My Hồng 12: Băng Nhạc My Hồng 
Được yu thch:
Khnh Ly
Nt Sầu  
Chất lượng:
Nhạc Ngy Xanh (đĩa nhạc): NNX117NNX20 
Được yu thch:
Khnh Ly
Tầm Tay Đ Lỡ  
Chất lượng:
Nhạc Ngy Xanh (đĩa nhựa): TN1270NNX25 
Được yu thch:
Julie Quang