Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuDanh sch nhạc sĩList Nhạc (theo Nhạc sĩ)
   Nhạc sĩ được yêu thích:  
   Ca sĩ được ái mộ:  
 
 
TIN MỚI !!  

Hiện có một số phim ảnh về nhạc vàng trước 1975 đang được lưu trữ trên YouTube . Xin bấm vào đ để xem.
 

 

 

 


 
Tn nhạc sĩ:
Hương Thủy
Tn thật: Khng biết
More info: Ti liệu về nhạc sĩ ny

  

3 record(s) found!
Bản  nhạc Trong băng nhạc:Tn ca sĩ:
Khoảng Cch  
Chất lượng:
Trần Ngọc Đức 3: Đi Về Pha Mặt Trời 
Được yu thch:
Giao Linh
Mười Hai Năm Sau  
Chất lượng:
Nguyn Thảo 1: Mai Đy Ha Bnh 
Được yu thch:
Nhật Trường
Một Đm Tang Đi Qua  
Chất lượng:
Thin Thai (đĩa nhựa): THT 111 
Được yu thch:
Lệ Thu