Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuDanh sch nhạc sĩList Nhạc (theo Nhạc sĩ)
   Nhạc sĩ được yêu thích:  
   Ca sĩ được ái mộ:  
 
 
TIN MỚI !!  

Hiện có một số phim ảnh về nhạc vàng trước 1975 đang được lưu trữ trên YouTube . Xin bấm vào đ để xem.
 

 

 

 


 
Tn nhạc sĩ:
Sng Đ
Tn thật: Khng biết
More info: Ti liệu về nhạc sĩ ny

  

5 record(s) found!
Bản  nhạc Trong băng nhạc:Tn ca sĩ:
Đn Chim Trắng  
Chất lượng:
Việt Nam 3: Rạng Đng Trn Qu Hương Việt Nam 
Được yu thch:
Xun An - Đăng Lan
Lời Nguyện  
Chất lượng:
Việt Nam 2: Thương Qu Việt Nam 
Được yu thch:
Min Đức Thắng
Một Sng Bnh Yn  
Chất lượng:
Việt Nam 3: Rạng Đng Trn Qu Hương Việt Nam 
Được yu thch:
Sơn Ca
Rồi Sẽ Thấy, Rồi Sẽ C  
Chất lượng:
Việt Nam 3: Rạng Đng Trn Qu Hương Việt Nam 
Được yu thch:
Đăng Lan
Trn Qu Hương Ta Đ  
Chất lượng:
Việt Nam 3: Rạng Đng Trn Qu Hương Việt Nam 
Được yu thch:
Min Đức Thắng