Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuDanh sch nhạc sĩList Nhạc (theo Nhạc sĩ)
   Nhạc sĩ được yêu thích:  
   Ca sĩ được ái mộ:  
 
 
TIN MỚI !!  

Hiện có một số phim ảnh về nhạc vàng trước 1975 đang được lưu trữ trên YouTube . Xin bấm vào đ để xem.
 

 

 

 


 
Tn nhạc sĩ:
Lưu Hữu Phước
Tn thật: Lưu Hữu Phước
More info: Ti liệu về nhạc sĩ ny

  

4 record(s) found!
Bản  nhạc Trong băng nhạc:Tn ca sĩ:
Ải Chi Lăng  
Chất lượng:
Đĩa Nhựa 33-45-78 Vng: Nhạc Việt Nam 
Được yu thch:
Hải Minh
Hồn Tử Sĩ  
Chất lượng:
Trần Ngọc Đức 5: Băng Nhạc Trần Ngọc Đức 
Được yu thch:
Thi Thanh
Hờn Sng Gianh  
Chất lượng:
Trần Ngọc Đức 5: Băng Nhạc Trần Ngọc Đức 
Được yu thch:
Anh Khoa
Thiếu Sinh Hnh Khc  
Chất lượng:
Thiếu Nhi 1: ban Tuổi Xanh 
Được yu thch:
Hợp ca